Utbildningar via Servicesektionen

Läs mer här om Servicesektionen inom Swepumps utbildningar

Som medlem i Swepump kan du delta på Servicesektionens kurser till medlemspris. Anmälan till alla kurser nedan sker till Heléne Schultz på Servicesektionens kansli. Här hittar du alla utbildningar Servicesektionen arrangerar.

Utbildningar under 2020

Grundkurs i pumpteknik är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker. Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier.

Kurserna under 2020 är flyttade till 2021, nytt datum är ej satt ännu. 

Denna kurs ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar.

Kursinnehåll:
▶ Pump översikt
▶ Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
▶ Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
▶ Pumpkurvor
▶ Axeltätningar
▶ Dimensionering
▶ Specifik energi
▶ Service av pumpar

Fortsättningskurs i pumpteknik är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker

Kursen är till för er som redan genomfört grundutbildningen och kanske använt er kunskap under en tid och känner att ni gärna vill lära er mer. Nästa kurs planeras att hållas under 2021 hos Xylem i Stockholm

Kursinnehåll:
▶ Repetition av grundkurs
▶ Materialval för och nackdelar, målning, tätningar
▶ ATEX
▶ Installation av pumpar torrt/dränkbart
▶ Styrning av pumpar
▶ Förebyggande underhåll vibrationsmätning, laseruppriktning, sytemkontroll
▶ Felsökning plantätningar kapacitet, kavitation, vibrationer

Har du redan gått grundkurs och bara behöver gå fortsättningskursen anmäler du dig via anmälningslänken.

Inbjudan till Grundkurs i pumpteknik 18-19 nov och Fortsättningskurs i Pumpteknik våren 2021 (återkommer med datum)

Anmälan till kurserna gör du här. Eftersom vi vet att kurserna blir av så går det bra att anmäla sig löpande till dem via länken.

Du hittar mer information om kurserna här