Utbildningar via Servicesektionen

Läs mer här om Servicesektionen inom Swepumps utbildningar

Som medlem i Swepump kan du delta på Servicesektionens kurser till medlemspris. Anmälan till alla kurser nedan sker till Heléne Schultz på Servicesektionens kansli. Här hittar du utbildningar Servicesektionen arrangerar.

Utbildningar under 2019

Grundkurs i pumpteknik är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker. Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier.

Nästa kurs går den 14-15 mars 2019.

Denna kurs ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar.

Kursinnehåll:
▶ Pump översikt
▶ Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
▶ Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
▶ Pumpkurvor
▶ Axeltätningar
▶ Dimensionering
▶ Specifik energi
▶ Service av pumpar

Inbjudan till Grundkurs i Pumpteknik den 14-15 mars 2019.

Anmälan till kursen gör du här.

Fortsättningskurs i pumpteknik är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker

Kursen är till för er som redan genomfört grundutbildningen och kanske använt er kunskap under en tid och känner att ni gärna vill lära er mer.
Nästa kurs går den 3-4 okt 2019 hos Xylem i Stockholm

Kursinnehåll:

▶ Repetition av grundkurs
▶ Materialval för och nackdelar, målning, tätningar
▶ ATEX
▶ Installation av pumpar torrt/dränkbart
▶ Styrning av pumpar
▶ Förebyggande underhåll vibrationsmätning, laseruppriktning, sytemkontroll
▶ Felsökning plantätningar kapacitet, kavitation, vibrationer

Inbjudan till fortsättningskurs i pumpteknik 2019

Anmälan till kursen gör du här!