Pumpportalen

Pumportalen arrangerar pumpkurser tillsammans med etablerade utbildningsinstitut för de som vill veta mer, för de som vill fylla en kunskapslucka eller för de som helt enkelt vill utveckla känslan för pumpar och pumpsystem ytterligare.

Pumputbildning
För att förstå sambanden i ett tryck- och flödessystem behöver man kunskap om olika pumpars funktion, känna till vilka faktorer man måste ta hänsyn till i pumpat media samt hur strömningen i rörledningar och andra komponenter påverkar, motverkar och samverkar med pumpen och mediat för att uppnå önskade driftsförhållanden.

PumpSkolan anpassar sig efter ert behov
Behov och målsättning för utbildningarna varierar beroende på olika företags inriktning och individens förkunskaper. Därför arrangerar vi kurser som spänner från både praktisk inriktning till renodlade teoretiska kurser. Pumpportalen erbjuder utbildningar i egen regi och tillsammans med etablerade utbildningsinstitut, i ändamålsenliga publika lokaler eller på plats hos Er. Den gemensamma målsättningen för alla våra kurser är att fylla de kunskapsluckor som finns och utveckla individens känsla för pumpar och pumpsystem oavsett förkunskaper.

Standardiserade Pumpkurser

  • Praktisk Pumpteknik – varvar teoretiska resonemang med praktiskt skruvande
  • Piping System Fundamentals – kronan bland kurser om pumpar och pumpsystem

Alternativt utgår vi helt från Ert behov, kunskap och ambitionsnivå och anpassar en pumpkurs ifrån en kombination av huvudinriktningarna:

  • Pumpar, teori
  • Pumpar, praktik
  • Pumpsystem, grunder

Kontakta Pumpportalen så hjälper de er att välja rätt kurs för en bredare och djupare förståelse av pumpar och pumpsystemens funktion.
Kurserna går i Göteborg, kontakta PumpPortalen för kursprogram eller skicka en intresseanmälan så kontaktar de er.