Kompetensförsörjning

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Information ifrån Teknikcollege kan ni hitta här på deras hemsida