Energieffektivisera nu!

Visste du att ca 10% av elförbrukningen inom EU konsumeras av pumpar.

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val skriver Energimyndigheten.

Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin.

Energisteget är ett program där industriföretag kan få ekonomiskt stöd för att energieffektivisera. Stöden omfattar 125 miljoner kronor och är tillgängliga fram till 2020.

Inom programmet Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), söka ekonomiska stöd. Läs mer här om energisteget.

Här hittar du alla företag som rapporterat för EKL.