Energieffektivisera nu!

Visste du att ca 10% av elanvändningen inom EU används för att driva pumpar.

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Visste du att:

”Pumpar står för 10 % av världens totala elanvändning”
Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i världen idag och ända drivs många av dem ineffektivt. Trots att pumpar står för 10 % av världens elförbrukning slösas en stor del av energin bort då man använder fel varvtal vid drift eller pumpstorlek för den aktuella applikationen. De flesta pumpar körs t.ex. på ett fast varvtal dygnet runt, trots att behovet varierar stort under dagen. Detta resulterar med tiden i ett massivt energislöseri. Ett slöseri som lätt kan undvikas genom att se till att rätt pump används till den aktuella applikationen.

”Om alla övergick till pumpsystem med hög verkningsgrad skulle världens totala elanvändning kunna reduceras med 4 %”
Ett faktum som inte är särskilt välkänt är att vi skulle kunna spara 4 % av den globala elanvändningen om alla pumpar i världen optimerades. Detta motsvarar den årliga elanvändningen i en miljard människors hushåll och sätter fokus på optimering av pumparnas verkningsgrad som en lösning som i stor utsträckning och med omedelbar effekt skulle kunna bidra till att bekämpa de globala klimatförändringarna.

Stor besparingspotential med energieffektiva pumpar
95% av pumpens livscykelkostnad är relaterad till energianvändning, service och underhåll. Inköpspriset för en ny pump utgör vanligtvis endast 5% av den totala livscykelkostnaden. Underhållskostnaderna står för nästa 10%, medan de återstående 85% är kostnader relaterade till driften av pumpen. Livscykelkostnaden för en pump består av många bidragande faktorer, dock är energianvändning och underhåll de mest viktiga att ta hänsyn till.

Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin. Vi på Swepump vill uppmärksamma att omkring 10% av elanvändningen används för att driva pumpar.

Ta gärna kontakt med våra medlemmar för att ta reda på hur du kan sänka din energikostnad.